درباره مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات سیستم های برق هوشمند و اتوماسیون در سال 1386 فعالیت خود را به طور غیر رسمی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با ریاست دکتر شهرام جوادی آغاز نمود. در این سالها قبل از اینکه مجوز راه اندازی و مراحل تاسیس مرکز تحقیقات طی شود، طرح های متعدد پژوهشی، عمرانی و صنعتی از مراکز دولتی مانند شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق، شهرداری ها، صنایع و ... واصل شده که با بعضی از ارگان های مذکور نیز تفاهم نامه هایی امضا شده است.

در سال 1395 که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نام گذاری شده بود، مرکز تحقیقات "سیستم های برق هوشمند و اتوماسیون" در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره ارتقای کیفی دانشگاه های کشور رسما فعالیت خود را آغاز نمود.

درحال حاضر مرکز به آزمایشگاه های تحقیقاتی متعددی تجهیز شده که عمده فعالیتهای مرکز در زمینه های زیر میباشد:

 1. شبیه ساز کنترل خودروی هیبریدی
 2. کنترل فازی Ball-on-Beam
 3. کنترل فازی Ball-on-Plate
 4. کنترل فازی پاندول معکوس
 5. کنترل فازی پاندول معکوس بر روی خودرو
 6. سیستم مکاترونیک خط تولید
 7. سیستم مکاترونیک کنترل موقعیت تک محوره
 8. سیستم مکاترونیک کنترل موقعیت دو محوره
 9. سیستم مکاترونیک کنترل حرکت
 10. ربات پنوماتیک انبارداری
 11. ربات پنوماتیک چیدمان قطعات بر حسب رنگ و جنس قطعه
 12. شبیه ساز کنترل ترافیک
 13. شبیه سازی خانه هوشمند
 14. شبیه ساز آسانسور 
 15. ربات های فوتبالیست Mid-size
 16. ربات @work