درباره مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات سیستم های برق هوشمند و اتوماسیون در سال 1386 فعالیت خود را به طور غیر رسمی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مدیریت دکتر شهرام جوادی آغاز نمود. در این سالها قبل از اینکه مجوز راه اندازی و مراحل تاسیس مرکز تحقیقات طی شود، طرح های متعدد پژوهشی، عمرانی و صنعتی از مراکز دولتی مانند شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق، شهرداری ها، صنایع و ... واصل شده که با بعضی از ارگان های مذکور نیز تفاهم نامه امضا شده است که مستندات آن در مدارک  تاسیس مرکز تحقیقات موجود می باشد.

در سال 1393 که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نام گذاری شده بود، مرکز تحقیقات "سیستم های برق هوشمند و اتوماسیون" در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره ارتقای کیفی دانشگاه های کشور رسما فعالیت خود را آغاز نمود.