زمینه های تخصصی فعالیت مرکز

 • سیستمهای برق خورشیدی
 • توربینهای بادی
 • شبکه های هوشمند برق
 • خودروهای برقی
 • ایستگاههای شارژ خودروهای برقی
 • سامانه های حمل و نقل برقی
 • ذخیره سازهای انرژی
 • الکترونیک قدرت و درایو
 • ماشینهای الکتریکی
 • خانه های هوشمند
 • کیفیت توان